kako se izgovara Amazon


Odgovor 1:

Koristim AWS usluge cijelo vrijeme postojanja AWS-a i nikada nisam čuo da se izgovara na bilo koji drugi način osim "Eee see two".

Ako umjesto toga kažete "Eee see square [d]", označavate se kao novak, pa vjerojatno najbolje da to ne učinite. :)


Odgovor 2:

Izgovara se kao "Eee Ceee Two"

Zašto?

Definicija je Elastic Compute Cloud "EC2", što je "2", a naziva se 2 "C" u imenu usluge Amazon Ponude.


Odgovor 3:

Eee cee dva


Odgovor 4:

EC-dva


Odgovor 5:

AWS Easy-Two. Ne kvadrat.

Kratica je Elastic Computing Two

Amazon Elastic Compute Cloud - Wikipedia

Odgovor 6:

To je EC-dva.


Odgovor 7:

EC dva