kako usidriti sjenicu


Odgovor 1:

Da, ovisno o načinu postavljanja opločnika i njihovoj vrsti. Ako su beton ili relativno jak kamen, po mogućnosti čvrst, možete ih pričvrstiti betonskim vijcima ili sirovim vijcima. Ostala razmatranja su: -

Težina konstrukcije - ako su teški i zastave slabe, može puknuti opločnici.

Opterećenje vjetrom - ovo će dovesti do zakretanja vijaka; ako su kameni ili betonski opločnici slabi, može ih ispucati i izvući zasune što rezultira novim jedrilicom za sjenice.

Možda će vam biti bolje da iskopate rupu za veliku betonsku podlogu na koju se stupovi pričvršćuju, a vrh betonske podloge ostavite dolje dovoljno da se finišer vrati na vrh, ako je kozmetička obrada važna.