kako dodati tekst i učiniti da on nestane na tiktoku


Odgovor 1:
  1. Kad završite sa snimanjem, kliknite kvačicu da biste prešli na zaslon za uređivanje.
  2. Na dnu izbornika kliknite TEKST. Tipkovnica bi se trebala pojaviti kako biste mogli upisivati ​​poruku. Možete odabrati niz različitih fontova i boja te klikom i povlačenjem premjestiti tekst bilo gdje na zaslonu. Kada je tekst gotov, kliknite GOTOVO u gornjem desnom kutu
  3. Jednom kad je tekst postavljen tamo gdje ga želite, kliknite ga ponovno i pojavit će se drugi izbornik. Odaberite "postavi trajanje".
  4. Crvena vremenska crta prikazat će se pri dnu zaslona. Povucite glavu reprodukcije do vremena u videozapisu za koje želite da se tekst pojavi. Kad je željeno vrijeme označeno crvenom bojom, kliknite kvačicu u donjem desnom kutu.

Odgovor 2:

Ako napišete tekst, a zatim kliknete na njega, to bi trebalo postaviti dan ili nešto slično, a zatim ga povucite koliko dugo želite da se pojavi