kako dodati gif preko videozapisa u rezu


Odgovor 1:

Budući da je Shotcut prvenstveno program za uređivanje, a ne aplikacija za sastavljanje, on koristi ograničeni oblik "zapisa", a ne slojeve. Također obrađuje većinu efekata i značajke obrade slika putem filtara. Morat ćete:

  • Stvorite dodatni video zapis
  • Uvezite sliku vodenog žiga na popis za reprodukciju
  • Povucite sliku na novi video zapis
  • Odaberite sliku na vremenskoj traci
  • Dodajte mu filtar "Veličina i položaj". Prilagodite parametre za promjenu veličine i pozicioniranje slike.
  • Idite na ploču Svojstva i postavite trajanje slike na duljinu videozapisa. Proširite slikovni isječak na vremenskoj traci povlačenjem ručki isječka na početak i kraj vremenske trake.
  • Ako želite da slika bude prozirna, dodajte joj filtar neprozirnosti i postavite postotak neprozirnosti.
  • Ako koristite prijelaze (fade in / fade out) na početku i na kraju videozapisa, morat ćete ih dodati i na sliku vodenog žiga.