Kako opisujete djecu između živih i neživih?


Odgovor 1:

Biotska ili živa bića su 1) načinjene od stanica; 2) reproducirati; 3) razmjena sa njihovim okruženjem; 4) proizvoditi i koristiti energiju. Ako ove karakteristike nisu SVE ispunjene, onda se stvar smatra abiotskom ili neživom. Čak su i mala djeca fascinirana vidjeti stanice u biljnom listu, a u plastičnom listu ne postoje stanice.