Kako mogu dobiti vrijednost za električnu razliku između dva boda?


Odgovor 1:

Je li napon već definiran?

Na primjer, da li su imenovali varijablu V_ab?

To bi bila razlika Vab = Va - Vb

Ako nema definirane varijable, upotrijebite definiciju koju ste napisali u pitanju:

Vab = Va- Vb

Ako ga tako definirate, tada nećete dobiti lažni rezultat.

Ako je rezultat negativan, još uvijek je točan !!

Ako ne želite negativan rezultat, samo prebacite smjer.

Na primjer: Vab = - 10 V možete prepisati kao Vba = + 10 V

Obje su ispravne, pod pretpostavkom da ste ispravno izračunali napon.