Po čemu se „prekid“ i „nastavak“ razlikuju u C?


Odgovor 1:

Izjava o prekidu

1. kada se izvrši prekid, presuda nakon prekida se preskače i uzrokuje da se petlja prekine.

2. Može se koristiti u izvodu prekidača za prijenos kontrole izvan prekidača.

3.example

za (i = 1; i <= 5; i ++)
{
    if (i == 3)
    pauza;
    Printf ( "% d \ n", i);
 }

Izlaz iz ovoga je samo 1,2.

2… nastavak izjave

  1. Kada se Executed naredba nakon nastavka preskoči i uzrokuje da petlja nastavi sa sljedećom iteracijom. Ne može se koristiti unutar prekidača. Primjer
Za (i = 1; i <= 5; i ++)
{
   if (i == 3)
   nastaviti;
   printf ( "% d \ n", i);
 }

Rezultat ovoga je 1, 2,4, 5. preskače se samo izvršavanje 3.


Odgovor 2:

prekid i nastavak su izjave o skoku. Zamislite kućište stepenica na koje se penjete. Sada normalno idete korak po korak, ali ponekad preskočite neke korake. Upravo to rade ove izjave.

Oni se koriste u izjavama petlje, a break se koristi i u slučaju prekidača.

Rezultat prekida petlje je kontrola da iskoči iz tijela petlje i ništa u petlji koja se piše nakon izvršenja izjave o prekidu. Petlja također završava.

U slučaju nastavka, izjave unutar tijela petlje preskaču se samo za trenutnu iteraciju, no petlja se nastavlja s ponavljanjem.


Odgovor 3:

Na jeziku C, kada se iskaz prijeloma nađe unutar petlje programa, on zaustavlja izvršenje preostalih izraza u petlji i uklanja kontrolu iz njega da bi prvu izjavu izvršio odmah nakon petlje.

Da biste saznali više o izjavi o prekidu, pročitajte, izjava o prekidu - Decodejava.com

Na jeziku C možemo koristiti naredbu nastavak unutar petlje, a kada se naredba za nastavak nađe u petlji programa koji se izvršava, preskače izvršavanje ostatka izraza u petlji za tu određenu iteraciju, a program nastavlja sa sljedećom ponavljanjem i provjera stanja u petlji.

Da biste saznali više o nastavku izjave pročitajte, C - nastavak izjave - Decodejava.com

Nadam se da pomaže. Sve najbolje!


Odgovor 4:

Na jeziku C, kada se iskaz prijeloma nađe unutar petlje programa, on zaustavlja izvršenje preostalih izraza u petlji i uklanja kontrolu iz njega da bi prvu izjavu izvršio odmah nakon petlje.

Da biste saznali više o izjavi o prekidu, pročitajte, izjava o prekidu - Decodejava.com

Na jeziku C možemo koristiti naredbu nastavak unutar petlje, a kada se naredba za nastavak nađe u petlji programa koji se izvršava, preskače izvršavanje ostatka izraza u petlji za tu određenu iteraciju, a program nastavlja sa sljedećom ponavljanjem i provjera stanja u petlji.

Da biste saznali više o nastavku izjave pročitajte, C - nastavak izjave - Decodejava.com

Nadam se da pomaže. Sve najbolje!


Odgovor 5:

Na jeziku C, kada se iskaz prijeloma nađe unutar petlje programa, on zaustavlja izvršenje preostalih izraza u petlji i uklanja kontrolu iz njega da bi prvu izjavu izvršio odmah nakon petlje.

Da biste saznali više o izjavi o prekidu, pročitajte, izjava o prekidu - Decodejava.com

Na jeziku C možemo koristiti naredbu nastavak unutar petlje, a kada se naredba za nastavak nađe u petlji programa koji se izvršava, preskače izvršavanje ostatka izraza u petlji za tu određenu iteraciju, a program nastavlja sa sljedećom ponavljanjem i provjera stanja u petlji.

Da biste saznali više o nastavku izjave pročitajte, C - nastavak izjave - Decodejava.com

Nadam se da pomaže. Sve najbolje!


Odgovor 6:

Na jeziku C, kada se iskaz prijeloma nađe unutar petlje programa, on zaustavlja izvršenje preostalih izraza u petlji i uklanja kontrolu iz njega da bi prvu izjavu izvršio odmah nakon petlje.

Da biste saznali više o izjavi o prekidu, pročitajte, izjava o prekidu - Decodejava.com

Na jeziku C možemo koristiti naredbu nastavak unutar petlje, a kada se naredba za nastavak nađe u petlji programa koji se izvršava, preskače izvršavanje ostatka izraza u petlji za tu određenu iteraciju, a program nastavlja sa sljedećom ponavljanjem i provjera stanja u petlji.

Da biste saznali više o nastavku izjave pročitajte, C - nastavak izjave - Decodejava.com

Nadam se da pomaže. Sve najbolje!


Odgovor 7:

Na jeziku C, kada se iskaz prijeloma nađe unutar petlje programa, on zaustavlja izvršenje preostalih izraza u petlji i uklanja kontrolu iz njega da bi prvu izjavu izvršio odmah nakon petlje.

Da biste saznali više o izjavi o prekidu, pročitajte, izjava o prekidu - Decodejava.com

Na jeziku C možemo koristiti naredbu nastavak unutar petlje, a kada se naredba za nastavak nađe u petlji programa koji se izvršava, preskače izvršavanje ostatka izraza u petlji za tu određenu iteraciju, a program nastavlja sa sljedećom ponavljanjem i provjera stanja u petlji.

Da biste saznali više o nastavku izjave pročitajte, C - nastavak izjave - Decodejava.com

Nadam se da pomaže. Sve najbolje!