Kako možete opisati razliku između dhikr-a i Dua-e?


Odgovor 1:

Izgledaju slično na prvi pogled. Dua je ono što mi kažemo Gospodinu i tražimo od nas da nam pomogne u našem životu. Mogli bismo ga nazvati molitvom ili molitvom Svemogući je u Časnom Kur'anu rekao da će prihvatiti bilo koju Duu od svojih slugu.

Gospodar tvoj je rekao: 'Pozovi me i ja ću ti odgovoriti.

http: //tanzil.net/#trans/en.arbe ...

Kad vas moji sluge pitaju o meni, [recite im da sam] ja sam zaista blizu. Odgovaram na molbu podnositelja zahtjeva kad me pozove. Pa, neka odgovore Meni i neka vjeruju u Mene, da mogu ispravno postupati.

Tanzil - Navigacija Kur'ana

Dhikr (ili Zikr) je vrsta pozivanja Boga posebnim riječima. Broj, redoslijed i redoslijed ovih riječi vrlo su važni. Ne možete ih sami promijeniti. Izgledaju kao ključevi za otvaranje vrata osjećaja ili vaše karte prema blagu.

Stoga se bilo tko može moliti i stvoriti Dua u bilo koje vrijeme bilo kojim jezikom i tražiti od svog Gospodara da riješi probleme, ali Dhikr je apsolutni i ne može se mijenjati i treba to raditi na određenom jeziku koji je otkriven (arapski). Na primjer, rečeno nam je da nakon svakodnevnih namaza kažemo 34 Allaho Akbar 33 Alhamdo Lellah i 33 Sobhan Allah. To je ono što bi svaki musliman mogao reći da dođe do spomenute nagrade u hadisu.

Dhikr se spominje i u Časnom Kur'anu:

O vi koji imate vjeru! Sjetite se Allaha čestog sećanja,

http: //tanzil.net/#trans/en.qara ...

Sjetite se nas svog Dua.

Daljnje informacije o Dua i Dhikr:

Dua u islamskim učenjima, II dio

Izvođenje Dhikr od Allaha


Odgovor 2:

Prema mojim saznanjima, razlika između dhikr-a i dualnog jest

zikr

Sjećanje na Allaha! Izzivajući svoje slavno ime na milijun različitih načina! Pjevajući sva lijepa pjevanja koja su muslimani učili u Kur’anu i hadisima! To je ono što je Dhikr.

dva

Du'a je jedna od najjačih veza koja postoji između nas i Svemogućeg Allaha - našeg učitelja. Nama je to spasilačka linija. Ako želite to nazvati, naša je telefonska linija za njega. Allahovim sam dužan svojim robovima.