sudbinu kako dobiti boljeg duha


Odgovor 1:

To je osam piramida oko kugle, postavljene na dvije paralelne crte koje okomito idu duž najšireg dijela kugle. Prostor između prednje četvorice može se razlikovati od stražnje strane po "licu", u usporedbi s praznom stranom na stražnjoj strani.


Odgovor 2:

Misliš jedan od ovih?

Da, mislim da izgledaju poput obrnute Rubixove kocke.