blender kako odabrati lica


Odgovor 1:

Idite u način uređivanja i provjerite je li uključen odabir lica.

Odaberite svoja lica.

Na kartici Materijali pritisnite + da biste dodali novi materijal za objekt ili ga odaberite ako je već tu (dajte mu ime!). Kliknite "Dodijeli". To bi trebalo učiniti.

Vrijedno je potrošiti pola dana igrajući se s karticom Materijali kako biste razumjeli utore materijala, kako ponovno upotrijebiti i modificirati materijale u uređivaču čvorova i kako se UV odmotavanje može koristiti za stvaranje zanimljivih efekata (npr. Sjenčanje tonova).