Prema virtualnom kratkom konceptu, potencijalna razlika između optičkih amp ulaznih terminala je nula. Kako op-amp može pojačati napon?


Odgovor 1:

Koncept "virtualno kratkog" lako je zapamtiti, ali samo je aproksimacija i primjenjuje se samo kad se koriste negativne povratne informacije. Evo tipične konfiguracije pojačavajućeg pojačala:

Zanemarujući izvore grešaka, izlazni napon za istosmjerne i niskofrekventne izmjenične struje daju

Vout=VdifAolVout = Vdif*Aol

gdje

VdifVdif

je razlika potencijala između ulaznih terminala (V [+] - V [-]) i

AolAol

je dobitak otvorene petlje. Stoga jednadžbu možemo preurediti i dati

Vdif=Vout/AolVdif = Vout/Aol

Na primjer, ako koristimo napajanje od +/- 12V,

VoutVout

neće biti veće veličine od 12V. Za tipično op-pojačalo

AolAol

bit će reda 10 ^ 6, dakle

Vdif=12/106=12uVVdif = 12/10^6 = 12uV

,

Jasno da 12uV nije kratki spoj (0V), ali ako je vaš ulazni signal puno veći od

VdifVdif

korisna je aproksimacija reći da negativna povratna veza čini napon u V [-] jednakom naponu u V [+].

Ali imajte na umu da to vrijedi samo za negativne povratne informacije. Bez povratnih informacija ili s pozitivnim povratnim informacijama ulazna razlika može biti puno veća.